CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ20/07/2018

Khối lượng, kích thước
 
1. Khối lượng: Thực hiện theo thông báo của FullTime Express đối với từng nước ( tối đa 31,5 kg )
 
2. Kích thước: Kích thước thông thường đối với bưu gửi là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m .Công thức tính số kg:  Dài * Rộng * Cao / 6000 = số kg
 
 

*** Thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Hot Line : 0121 3973979

Dịch vụ liên quan